เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการอื่นๆเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร และ อาคารชุด