ไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด

ไทย แอสเซท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ พี
บริษัทบริหารสินทรัพย์นิติบุคคล
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด ก่อตั้งขึ้นปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และต่อมาบริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3 ล้านบาท โดยนายธนานพ ลมกิ่ง ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้บริการบริหารจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร มากกว่า 10 ปี
บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทบริหารงานนิติบุคคลชั้นนำของประเทศไทย ดูแลนิติบุคคลทั้งหมู่บ้านจัดสรร และ อาคารชุด หรือคอนโดฯ รวมถึงอาคารสำนักงาน มากกว่าร้อยโครงการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด ได้มอบบริการที่ดีและถูกต้องตามหลักฎหมายในการบริหารงานนิติบุคคล รับบริหารอาคารชุด คอนโด ทาวน์โฮม และ หมู่บ้านจัดสรร โดยคำนึงถึงการบริการที่ดีต่อผู้อยู่อาศัย และจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดนั้น ให้อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมและตรงตามมาตรฐานที่คุณและผู้เช่าต้องการ และเพื่อให้มาตรฐานการบริการในระดับสูงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้อยู่อาศัย รวมไปถึงความต้องการในการสร้างชุมชนที่มีคุณภาพมากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืนต่อผู้อยู่อาศัย ชุมชน และพันธมิตร ย่อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร ไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด จึงมุ่งมั่นออกแบบ มาตรฐานการบริหารงานของ “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” และ “นิติบุคคลอาคารชุด” ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับการอยู่อาศัยของทุกท่านและชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่ความไว้วางใจสูงสุดของ “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” และ “นิติบุคคลอาคารชุด” ตลอดไป

ประวัติความเป็นมา

บริษัทไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความชำนาญโดยเฉพาะ บริษัท ไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการอื่นๆเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของ ก่อตั้งขึ้นปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ในช่วยแรกบริษัทได้สร้างผลงานและเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า จังได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อมาบริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3 ล้านบาท โดยนายธนานพ ลมกิ่ง ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัทได้ดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง และ มีลูกค้าไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการส่วนงานนิติบุคคลเพิ่มมากขึ้น จนทำให้บริษัทมีลูกค้าที่อยู่ในการดูแลนับ 100 ราย
บริษัทได้มุ่งมั่งพัฒนาบริการและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนมอบความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าโดยมีแนวทางที่ชัดเจนดังนโยบายของบริษัทที่ว่า นโยบายของบริษัท Achievement : มุ่งมั่นให้บริการเพื่อความสำเร็จสูงสุด Service mind : บริการด้วยความจริงใจ Sincerity : บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต Expertise : มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ Team work : มีทีมงานมืออาชีพและพร้อมที่จะให้บริการ

ธุรกิจบริการของเรา

บริการให้คำปรึกษา

–  รับเป็นที่ปรึกษาโครงการอาคารชุด อาคารสำนักงาน เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์และ รีสอร์ท
–  รับเป็นที่ปรึกษาโครงการจัดสรรที่ดินหมู่บ้านจัดสรรสวนเกษตรและสนามกอล์ฟ
–  รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ การทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ

 

การจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

 • ยื่นคำขอจดทะเบียน
 • จัดทำอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
 • จัดทำข้อบังคับของนิติบุคคลฯ
 • ร่างกฎและระเบียบปฏิบัติต่างๆ
 • กำหนดเงินกองทุนและอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
 • ยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลฯ
 • รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่โครงการ ประสานงานกับสำนักงานที่ดิน
 • รับโอนกรรมสิทธิ์ การใช้ไฟฟ้า ปะสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง
 • จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่างๆประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลฯ

การบริการงานระบบวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

 • การดูแลบำรุงรักษาในลักษณะของการป้องกัน(PREVENTIVE MAINTENANCES)
 • การบริการซ่อมแซม แก้ไข งานระบบวิศวกรรม
 • การบริการดูแล บำรุงรักษา และทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศ
 • การบริการ ดูแล รักษา ปรับปรุง คุณภาพน้ำเสีย

การบริการงานสวนและภูมิทัศน์

 • การบริการจัดสวน และภูมิทัศน์
 • การบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ แก่ สำนักงาน ที่พักอาศัย

งานกฎหมาย

สำนักงานกฎหมาย สุภัทร แอนด์ แอซโซซิเอทเป็นบริษัทในเครือให้บริการงานฝ่ายกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญเป็นพิเศษ เกี่ยวกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์  กฎหมายนิติกรรม สัญญา และกฎหมายอื่นๆ โดยให้บริการดังนี้

 • ให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาคารชุดและที่ดินจัดสรร
 • ให้คำปรึกษาแนะนำนิติกรรมสัญญาต่างๆเช่นสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า/เช่าซื้อและสัญญาอื่นๆ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับภาษีอากร และปัญหากฎหมายทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับ อาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร
 • ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรรและต่อสู้คดีในกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรถูกฟ้อง โดยสำนักงานกฎหมายฯ คิดค่าใช้จ่าย
 • สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรที่บริษัทฯรับบริหารการจัดการเป็นกรณีพิเศษ

การบริการงานรับเหมาต่างๆ ล้างเครื่องปรับอากาศ  และติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

 • ให้คำปรึกษาและรับจ้างออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนทุกชนิด รวมถึงโครงสร้างงานโยธาของระบบ
 • บริการด้านงานรับเหมาทุกชนิด และล้างเครื่องปรับอากาศ