ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับ บริษัทไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด โดยคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มีความชำนาญ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการอื่นๆเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

รับสมัครผู้จัดการนิติบุคคล

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี (สำนักงานใหญ่)

จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตสวนหลวง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 8.30- 17.00 น.
วุฒิ : ปวส- ปริญญาตรี

คุณสมบัติในตำแหน่งงาน

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี (โดยเฉพาะ MS Excel)
 • หากสามารถปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถใช้โปรแกรม Softbiz ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถออกประชุม และรายงานงบการเงินได้

ติดต่อด้วยตนเองได้ที่
บริษัท ไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด
1350/194 ชั้น 12 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel.0-2012-6863-64 Fax. 0-2012-6865
E-mail : officer@thaiassetproperty.com

รับสมัครผู้จัดการนิติบุคคล

ผู้จัดการอาคาร

เพศ : ชาย /หญิง
อายุ : 28 ปีขึ้นไป
วุฒิ : ป.ตรีทุกสาขา (สาขาวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติในตำแหน่งงาน

 • มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. อาคารชุด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
 •  มีความรู้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตบริการ
 •  จัดประชุมตามข้องบังคับนิติบุคคลฯ ประชุมใหญ่สามัญ, ประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ
 •  ทำรายงานการประชุม
 •  ติดตามการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางฯ
 •  สรุปและรายงานปัญหา หรือ การจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่อนิติบุคคลฯ
 •  ดูแลและติดตามคู่สัญญาต่างๆ เช่น ดูแลบริการลิฟท์, สระว่ายน้ำ, ประกันภัยอาคาร ฯลฯ
 •  ติดตามข้อมูล ผู้พักอาศัยให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
 •  มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้พักอาศัย และให้ความช่วยเหลือในการประสานงาน
 •  งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

ติดต่อด้วยตนเองได้ที่

บริษัท ไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด
1350/194 ชั้น 12 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถนนพัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Tel.0-2012-6863-64 Fax. 0-2012-6865
E-mail : officer@thaiassetproperty.com

รับสมัครงานตำแหน่งบัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

เพศ : ชาย /หญิง
วุฒิ : ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาบัญชี
ประสบการณ์ : 0-3 ปี

คุณสมบัติผู้ในตำแหน่งงาน

 •  มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี (โดยเฉพาะ MS Excel)
 •  หากสามารถปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ติดต่อด้วยตนเองได้ที่

บริษัท ไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด
1350/194 ชั้น 12 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถนนพัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Tel.0-2012-6863-64 Fax. 0-2012-6865
E-mail : officer@thaiassetproperty.com

รับสมัครผู้จัดการนิติบุคคล

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำอาคาร)

เพศ : ชาย / หญิง
วุฒิ : ปวช.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ /เลขานุการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสาร และธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
 • ดำเนินการตามที่นิติบุคคลฯ มอบหมายให้รับผิดชอบ
 • ออกใบเสร็จ-ใบแจ้งหนี้
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้พักอาศัย และให้ความช่วยเหลือในการประสานงาน
 • งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

ติดต่อด้วยตนเองได้ที่
บริษัท ไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด
1350/194 ชั้น 12 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel.0-2012-6863-64 Fax. 0-2012-6865
E-mail : officer@thaiassetproperty.com

รับสมัครผู้จัดการนิติบุคคล

ช่างประจำอาคาร

เพศ : ชาย
วุฒิ : ปวช./ปวส. สาขาไฟฟ้า/ช่างกล/ ก่อสร้าง/ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0-3 ปี

คุณสมบัติในตำแหน่งงาน

 • มีความสามารถในงานช่างทั่วไป
 • ทำงานเป็นกะได้

 

ติดต่อด้วยตนเองได้ที่
บริษัท ไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด
1350/194 ชั้น 12 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel.0-2012-6863-64 Fax. 0-2012-6865
E-mail : officer@thaiassetproperty.com

รับสมัครผู้จัดการนิติบุคคล

1. ตำแหน่ง ช่างอาคาร (ประจำ คอนโด)

จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง)
เงินเดือน(บาท) : 12,000 – 15,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ทำงานเป็นกะได้
วุฒิ : ปวช./ปวส. สาขาไฟฟ้า/ช่างกล/ ก่อสร้าง/ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดูแลการซ่อมแซม / รักษางานระบบส่วนกลางของอาคาร
2. ให้บริการลูกค้า

 

2. ตำแหน่ง ช่างอาคาร (ประจำ คอนโด)

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ)
เงินเดือน(บาท) : 12,000 – 15,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ทำงานเป็นกะได้
วุฒิ : ปวช./ปวส. สาขาไฟฟ้า/ช่างกล/ ก่อสร้าง/ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลการซ่อมแซม / รักษางานระบบส่วนกลางของอาคาร
2. ให้บริการลูกค้า

 

ติดต่อด้วยตนเองได้ที่
บริษัท ไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด
1350/194 ชั้น 12 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel.0-2012-6863-64 Fax. 0-2012-6865
E-mail : officer@thaiassetproperty.com