กิจกรรมสำหรับลูกค้าของเรา

ไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด
ทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลที่บริหารงานด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการและดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของที่อยู่อาศัย

ไม่ว่าจะเป็นอาคารออฟฟิศสำนักงาน สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะ ลิฟโดยสาร ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน ทางเดินเท้า

รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในหลาย ๆ ด้านให้กับลูกบ้านทุกคน

กิจกรรมอื่นๆ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ประชุมใหญ่ประจำปี

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เป็นวาระสำคัญของนิติบุคคลทั้งอาคารชุด และ หมู่บ้านจัดสรร จัดขึ้นเพื่อการพิจารณา และลงมติร่วมกันระหว่างท่านเจ้าของร่วม
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับเจ้าของร่วมทุกคน ในการอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งในการประชุมจะให้เจ้าของร่วมทุกคนลงเสียงเพื่อรับรองวาระต่างๆ

กิจกรรมดูแลอาคารและผู้อยู่อาศัย

งานจัดการดูแลอาคารและพื้นที่ส่วนกลางของนิติบุคคล

อาคารและพื้นที่ส่วนกลางของ อาคารชุดหรือ หมู่บ้านจัดสรร เป็นพื้นที่ซึ่งมีการใช้งานร่วมกันของเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยทุกคน ได้แก่ ผนังโดยรอบอาคาร โครงสร้างอาคารและดาดฟ้า รวมไปถึงโถงทางเข้า โถงลิฟต์และทางเดินประจำชั้นต่างๆ ฟิสเนส สระว่ายน้ำ

ฝึกอบรมการซ้อมหนีไฟ

การซ้อมหนีไฟ  หรือซ้อมอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่พนักงานภายในรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานดูแลอาคารต้องทราบไว้ทุกคน เพราะเป็นมาตรฐานความปลอดภัย การรู้ขั้นตอนปฎิบัติที่ถูกต้องจะช่วยชีวิตของผู้ที่อยู่สถานที่ได้ โดยส่วนใหญ่แล้วตามมาตรฐานจะซ้อมหนีไฟปีละ 2 ครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง

กิจกรรมนิติบุคคลงานคอนโด

กิจกรรมทางประเภณี

นอกจากงานด้านสาธารณูปโภคส่วนกลางที่บริษัทนิติบุคคลที่เข้ามาบริหารงานนั้นต้องดูแล และ ปรับปรุงพัฒนาแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้ถูกกำหนดเป็นวาระเฉพาะ โดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือมติจากสมาชิกกำหนดให้มีขึ้น อาจเป็นกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ตามประเภณี หรือ อื่นๆ ตามที่มติที่ประชุมหรือความต้องการของสมาชิกทุกท่าน

บทความเกี่ยวกับนิติบุคคลฯ