บริษัทไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด

THAI ASSET PROPERTY AND J.P. ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความชำนาญโดยเฉพาะ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการอื่นๆเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของ

บริษัทไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการอื่นๆเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • บริการให้คำปรึกษางานบริหารหมู่บ้านจัดสรร
 • การบริหารงานนิติบุคคลฯ
 • การควบคุม และตรวจสอบกฎหมาย ข้อบังคับกฎหมายนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • การบริหารบัญชีการเงิน
 • การบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ
 • การควบคุมดูแลงานบริการด้านรักษาความปลอดภัยด้านรักษาความสะอาด และ ประกันภัย
บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
 • บริการที่ปรึกษางานบริหารจัดการอาคารชุด
 • งานบริหารจัดการบริหารจัดการอาคารชุด
 • ให้คำปรึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบกฎเกณฑ์การอยู่อาศัย
 • การบริหารบัญชีการเงิน
 • การบำรุงรักษาทรัพย์สินต่าง
 • การควบคุมดูแลงานบริการด้านรักษาความปลอดภัย

ผลงานปัจจุบัน

กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร

หมู่บ้านเศรษฐี ปาร์ค
หมู่บ้านอมารชัย 3
โกลเด้นทาวน์ (วัชรพล – สุขาภิบาล 5)

กลุ่มอาคารชุด

ซิตี้ วิลล์ คอนโดมิเนียม
พอส เอ (สุขุมวิท 107)
ศุภาลัย พรีเมียร์ (อโศก)