กิจกรรมซักซ้อมการเผชิญเหตุเพลิงไหม้

ส่วนหนึ่งของงานบริหารอาคารของนิติบุคคล คืองานด้านความปลอดภัย งานดูแลอาคารต่างๆ ถือเป็นหน้าที่ในงานบริหารจัดการของบริษัทนิติบุคคล  กิจกรรมการซ้อมหนีไฟหรือซ้อมอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่พนักงานภายในรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานดูแลอาคารต้องทราบไว้ทุกคน เพราะเป็นมาตรฐานความปลอดภัย
การรู้ขั้นตอนปฎิบัติที่ถูกต้องจะช่วยชีวิตของผู้ที่อยู่สถานที่ได้ โดยส่วนใหญ่แล้วตามมาตรฐานจะซ้อมหนีไฟปีละ 2 ครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง และไม่ใช้แค่การซ้อมหนีไฟเท่านั้น
หน่วยงานที่ฝึกอบรมยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเพลิงไหม้ การใช้ถังดับเพลิงที่ถูกวิธี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วัตถุประสงค์ของการซ้อมหนีไฟ
1. เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้
2 .เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้สัญญาณเตือนภัย ที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
3. เพื่อให้พนักงานมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
4. เพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้