บริการล้างแอร์ และ งานอาคารทั่วไป

บริการล้างแอร์สำหรับที่พักอาศัย

บริษัทไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด มีบริการล้างแอร์ระบบที่พักอาศัย ด้วยช่างผู้ชำนาญการและมีความรู้เฉพาะทางคอยให้บริการอย่างครบครัน ล้างแอร์อย่างถูกวิธี และ สะอาด ช่วยยืดอายุของแอร์ในการทำความเย็น  เราให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มอาคาร หมู่บ้านจัดสรร และ อาคารสำนักงาน

รับล้างแอร์