บริการรับติดตั้งระบบโซล่า เซลล์

ออกแบบและให้คำปรึกษา

บริษัทไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด รับให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอการติดตั้งโซล่าเซลล์รวมไปถึงขั้นตอนการออกแบบระบบ
และการวางแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่สอดคล้องกับหลักการทำงานของโซล่า เซลล์ เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริการขั้นตอนทางกฎหมายและติดต่อภาครัฐ

นอกจากงานติดตั้งแผงโซล่า เซลล์ และ ระบบแล้วเรายังมีบริการดูแลเอกสารในการดำเนินการขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่มีต่อภาครัฐทั้งหมด พร้อมดำเนินการส่ง และติดตามจนครบกระบวนการ