งานสนับสนุนด้านสุขอนามัย

งานจัดการดูแลอาคารและพื้นที่ส่วนกลางของนิติบุคคล

อาคารและพื้นที่ส่วนกลางของ อาคารชุดหรือ หมู่บ้านจัดสรร เป็นพื้นที่ซึ่งมีการใช้งานร่วมกันของเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยทุกคน ได้แก่ ผนังโดยรอบอาคาร โครงสร้างอาคารและดาดฟ้า รวมไปถึงโถงทางเข้า โถงลิฟต์และทางเดินประจำชั้นต่างๆ ฟิสเนส สระว่ายน้ำ และอื่นๆทั้งหมดที่เป็นทรัพย์ส่วนกลางที่สมาชิกสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งการดูแลในส่วนนี้จะมีผลต่อภาพลักษณ์ ความรู้สึก และความพึงพอใจในการอยู่อาศัย อีกทั้งยังสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการดูแลอาคารและพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารชุดนั้นๆ ด้วย บริษัทไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด หนึ่งในบริษัทรับบริหารอาคารชุด และ หมู่บ้านจัดสรร ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสมาชิกทุกท่าน และ ทั้งนี้ยังปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ที่จะเป็นด้วยไม่ว่าจะเป็นการป้องกันความปลอดภัยทั้งด้านอุบัติเหตุ หรือ ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมถึงโรคระบาดตามฤดูการด้วย