โกลเด้นทาวน์ วัชรพล สุขาภิบาล 5

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

โครงการทาวน์โฮม 2 ชั้น ติดถนนสุขาภิบาล 5
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โกล้เด้นทาวน์ วัชรพล-สุขาภิบาล 5
จำนวน 282 หลัง